Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Beth yw Lycopen?
- Mar 06, 2018 -


Mae lycopen yn garotenoid a phytonutrient sydd i'w gael mewn ffrwythau a llysiau coch, fel tomatos, grawnfriw pinc, bricyll, gwenwas pinc, watermelons a phapai. Fe'i darganfyddir mewn symiau uchel iawn mewn tomatos a chynhyrchion tomato. Y cyfansoddyn sy'n gyfrifol am y lliw coch yn y bwydydd hyn.


Mae lycopen yn gwrthocsidydd pwerus, gall helpu i amddiffyn rhag afiechydon dirywiol. Mae'n gwneud hyn trwy niwtraleiddio radicalau rhydd yn y corff. Mae lycopen yn helpu i atal difrod DNA yn y celloedd ac yn helpu'r celloedd i weithredu'n well. Gyda lefelau uchel o lycopen yn y gwaed a meinweoedd brasterog, gall lycopen leihau'r risg o ganser, clefyd y galon a dirywiad macwlaidd.


Detholiad Tomato Powdwr


NutraValley Biotech Inc

Ychwanegwr .: Rm1607, Tower A Greenland Centre, No.5 Jinye Road, Xi'an, 710065, China

Ebost: info@nutravalley.com

Gwefan: www.nutravalley.com

Ffôn: 86 (29) 6880 9325 neu 86 (29) 8112 0808

Cell: 86 181 3390 5886